Ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla każdej osoby przebywającej w Niemczech od 01.01.2009. Obowiązkowi podlegają wszystkie osoby zameldowane w Niemczech bez względu na obywatelstwo. Ubezpieczenie zdrowotne musi być zawarte z firmą ubezpieczeniową dopuszczoną na terytorium Niemiec.

Oferujemy korzystne dla Państwa
ubezpieczenie zdrowotne od 67,57 €:
  • ubezpieczenie bez udziału własnego
  • ubezpieczenie bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki (Pflegeversicherung)
  • ubezpieczenie bez konieczności doliczania ustawowego 10%-owego dodatku do taryfy głównej
  • ubezpieczenie bez badania lekarskiego
  • gwarantowana stabilność składki /garantierte Beitragsstabilität - keine Beitragsanpassungen

Oferujemy również bezpłatne porównanie z innymi ofertami ubezpieczeniowymi i ich analizę za pomocą nowoczesnych programów komputerowych oraz tworzenie profesjonalnej ekspertyzy.

inne ubezpieczenia:
ubezpieczenie na życie
ubezpieczenie samochodu
ubezpieczenie emerytalne
ubezpieczenie wypadkowe

ubezpieczenia chorobowe (Krankenversicherung) - poprawnie po polsku - ubezpieczenia zdrowotne---

ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne powinno być pierwszą sprawą do załatwienia dla obywateli polskich przebywających w Niemczech. Lekarstwa, lekarze i szpitale są bardzo drogie, dlatego trzeba upewnić się, że ubezpieczenie pokryje koszty leczenia w przypadku choroby i nagłych przypadków.

Ponadto zwykle nie można otrzymać pozwolenia na pobyt bez okazania dowodu odpowiedniego ubezpieczenia. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich zameldowanych w Niemczech.

Wybór ubezpieczenia zdrowotne -
go jest bardzo ważny!

Należy zwrócić uwagę na:
  • zakres świadczeń
  • udział własny (Selbstbeteiligung)
  • stabilność składek na przestrzeni kilku lat

zdrowotne

ubezpieczenia

Versicherung

Rentenversicherung
Unfall-Versicherung
Vorsorge Kinder
Autoversicherung

ubezpieczenie zdrowotne

ubezpieczenia

ubezpieczenia zdrowotne

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenie

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenia

Krankenversicherung

ubezpieczenia

Versicherung

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenia

zdrowotne

ubezpieczenia

ERGO

ubezpieczenia

Krankenversicherung

ubezpieczenia

Versicherung

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenia

Versicherung

ubezpieczenia

zdrowotne

ubezpieczenia

ERGO

ubezpieczenia

Krankenversicherung

ubezpieczenia

ERGO

ubezpieczenia

Krankenversicherung

ubezpieczenia

Versicherung

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenia

zdrowotne

ubezpieczenia

Krankenversicherung

ubezpieczenia

zdrowotne

ubezpieczenia

ERGO

ubezpieczenia

Versicherung

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenia

Versicherung

ubezpieczenia

Krankenversicherung

ubezpieczenia

ERGO

ubezpieczenia

Krankenversicherung

Jeder möchte nach neuesten medizinischen Standards versorgt werden. Wer dafür auch mehr ausgeben möchte, wählt eine private Krankenversicherung. Die Tarife hängen nicht vom Einkommen ab, sondern werden aufgrund mehrerer Faktoren individuell berechnet. Darüber hinaus unterscheidet sich eine private Krankenversicherung auch bei den Leistungen deutlich von der gesetzlichen.

Krankenversicherung
Krankenkasse
Versicherung
Versicherungsvergleich
Rentenversicherung
Krankenkasse
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Versicherung
Versicherung
Versicherung
Versicherung
Versicherung
Versicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Zahnversicherung
Zahnversicherung
Zahnversicherung
Zahnversicherung
Zahnversicherung
Zahnversicherung


Vergleich Private Krankenversicherung und Gesetzliche Krankenkasse
In Deutschland können Krankheitskosten entweder über die gesetzliche Krankenkasse (GKV) oder die private Krankenversicherung (PKV) abgesichert werden. Dabei bestehen zwischen beiden Versicherungssystemen gravierende Unterschiede.So gehört die gesetzliche Krankenversicherung zum Sozialversicherungssystem in Deutschland, wodurch Arbeitnehmer pflichtversichert sind. Nur dann, wenn die Jahresarbeitsentgeltgrenze bzw. die Versicherungspflichtgrenze in drei aufeinander folgenden Jahren überschritten wird, entfällt die Versicherungspflicht, so dass ein Wechsel in die private Krankenversicherung möglich ist.

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenia

Versicherung

ubezpieczenia

Krankenversicherung

ubezpieczenia

ERGO

ubezpieczenia

zdrowotne

ubezpieczenia

ubezpieczenia-w-niemczech

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenia

Versicherung

ubezpieczenia

Krankenversicherung

ubezpieczenia

ERGO

ubezpieczenia

zdrowotne

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenia

Versicherung

ubezpieczenia

Krankenversicherung

ubezpieczenia

ERGO

ubezpieczenia

zdrowotne

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenia

Versicherung

ubezpieczenia

Krankenversicherung

ubezpieczenia

ERGO

ubezpieczenia

zdrowotne

ubezpieczenia

zdrowotne

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenia

Versicherung

ubezpieczenia

Krankenversicherung

ubezpieczenia

ERGO

ubezpieczenia